Nahrávám...

Úřední deska

Nebezpečné výrobky
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada oddělení hygieny práce II Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

21. 2. 2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny výživy Karviná Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

21. 2. 2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

21. 2. 2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení protiepidemického Nový Jičín Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

21. 2. 2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného „vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Bruntál (odborný rada)“ Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

20. 2. 2018
Seznam vod ke koupání - výzva k uplatnění připomínek

9. 2. 2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo „rada/odborný rada oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky“ (realizované v režimu zákoníku práce)

5. 2. 2018
Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů

16. 12. 2015
Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. 1. 2004