Nahrávám...

Pracovní prostředí a nemoci z povolání

Úvod / Občanům / Zkušenosti KHS MSK s vymáháním „protikuřáckého“ zákona v otázkách a odpovědích


  • Protikuřácký zákon platí zhruba 3 měsíce, jak hodnotíte jeho přinos?

  • Z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví vnímá KHS MSK protikuřácký zákon (tedy zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) jako přínosný, protože vychází vstříc nekuřácké většině, která nyní může navštívit takové restaurace, kavárny a další provozovny stravovacích služeb, kterým se kvůli přítomnosti cigaretového kouře vyhýbala. A alespoň některé kuřáky přiměje k přehodnocení svého postoje ke kouření. Opomenout nelze ani zlepšení pracovního prostředí pro personál těchto zařízení.

  • Jaké jsou dosavadní výsledky kontrol?

  • Na základě výsledků kontrol, které byly prováděny i během 90 denního přechodného období, lze říci, že většina provozovatelů stravovacích služeb se zákazu kouření přizpůsobila ihned, případně po kontrolách ze strany KHS a totéž platí i pro jejich zákazníky. Kontrola dodržování protikuřáckého zákona je jedním z parametrů, který pracovníci KHS MSK při výkonu státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb sledují. Do konce srpna tohoto roku bylo takových kontrol na území Moravskoslezského kraje provedeno 580, zjišťované nedostatky se týkaly především chybně uvedených informací o zákazu prodeje některých výrobků uvedených v zákoně osobám mladším 18 let.

  • Obdržela KHS MSK podněty na kontrolu dodržování zákona?

  • Stížnosti ze strany zákazníků byly ojedinělé, spíše se provozovatelé stravovacích služeb ptali jak požadavky zákona splnit. Nicméně zákon se týká i fyzických osob, které mohou být za porušení zákazu kouření pokutovány částkou až 5000 Kč.