Nahrávám...

Legislativa - hygiena dětí a mladistvých

Úvod / Občanům / Legislativa - hygiena dětí a mladistvých

Zákony


  • zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ve znění zákona č. 127/2015 Sb.
  • zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách
  • zákon č. 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
  • zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
  • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Prováděcí právní předpisy