Nahrávám...

Legislativa - epidemiologie

Úvod / Občanům / Legislativa - epidemiologie

ZákonyProváděcí právní předpisyJiné právní předpisy


 • usnesení vlády č.1271/2006, o Pandemickém plánu České republiky pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru
 • instrukce č. 55/1955 Věstníku Ministerstva zdravotnictví o dezinfekci sanitních vozidel
 • sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb.m.s. o Úmluvě o lidských právech a biomedicině (čl. 5 až 9, 26)
 • metodický návod Ministerstva zdravotnictví č. 18875/2005/OZP postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem-doporučený standard
 • metodický pokyn č. 19763/2005 hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči
 • metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví č. HEM-370-22.1.01/3238 zajištění hlášení, diagnostiky a léčení Creutzfeld-Jakobovy nemoci (CJN) a nové varianty této nemoci (nvCJN)
 • MZDR 36368/2007 METODICKÝ POKYN Prevence virového zánětu jater
 • metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví č. HEM-370-23.4.99 K zajištění programu surveillance legionelóz
 • metodický návod Ministerstva zdravotnictví č .ZP13/2001 pro nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení
 • metodický návod č. HEM-370-24.9.02/26432 k zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených H influenzae b
 • metodický návod č. HEM-3769-3.2.03 k řešení problematiky infekce HIV/AIDS V České republice
 • doporučené standardy č. HEM-370-29.10.02/30201 definice případů pro hlášení infekčních onemocnění
 • Metodické doporučení ZP36/2007 k nakládání s odpady ze zdravotnictví - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení