Nahrávám...

Informace z epidemiologie - detail

Úvod / Občanům / Informace z epidemiologie - dateail

Zhoršení kvality ovzduší v oblasti severní Moravy

Výrazně se zhoršila kvalita ovzduší především v oblasti Ostravsko-Karvinska u sledovaného parametru prašného aerosolu (polétavý prach). Nejhorší situace byla dnes v 1 hodinu ráno na stanici Ostrava-Zábřeh, kde průměrná klouzavá 24 hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 125 mikrogramů.m-3 (denní limit je přitom 50 mikrogramů.m-3).

Moravskoslezský kraj žádá obce, aby o této situaci informovali citlivé skupiny nacházející se v jejich územním obvodu. Jedná se například o mateřské školy, základní školy, střední školy, domovy důchodců, nemocnice, ústavy aj.

V souvislosti s vysokými hodnotami prachových částic v ovzduší a předpokladem trvání tohoto stavu i v následujících dnech upozorňuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí občany na dodržování zásad, kterými mohou zmírnit eventuelní zdravotní dopady související s vysokou prašností v ovzduší, a to:

  • omezit pobyt ve venkovním prostředí,
  • vyhýbat se namáhavé práci a sportování venku,
  • zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C (ovoce, zelenina),
  • nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám,
  • obytné místnosti větrat jen nárazově, krátce,
  • omezit v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť,
  • dle možnosti se zdržet práce s chemickými látkami (např.barvy, rozpouštědla).

Doporučení platí zejména pro děti, seniory, osoby trpící srdečně cévními a respiračními chorobami a osoby se sníženou imunitou.

Zveřejněno: 11.10.2010