Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 16.2.2018

16.2.2018

Chřipková epidemie v Moravskoslezském kraji pokračuje. V 7. kalendářním týdnu došlo k dalšímu nárůstu nemocnosti na akutní respirační onemocnění (ARI), kdy nemocnost dosáhla 2 301 případů onemocnění /100 000 obyvatel...

Zákazy návštěv ve zdravotnických zařízeních v MSK hlášené k 16. 2. 2018, 14.00 hod.

16.2.2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

12.2.2018

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a odst. 4, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ...

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 9.2.2018

9.2.2018

V 6 kalendářním týdnu dosáhla relativní nemocnost na akutní respirační onemocnění (ARI) v Moravskoslezském kraji 2 099 onemocnění na 100 000 obyv., což svědčí o pokračující chřipkové epidemii v celém regionu, zejména v okresech Opava a Ostrava…

Obnovení činnosti – výroby a expedice jednoporcových zchlazených pokrmů v provozovně Restaurace Sněženka, 742 56 Sedlnice 106

7.2.2018

Na základě telefonického oznámení provozovatele, že závady pro které byla pozastavena výroba a expedice jednoporcových zchlazených pokrmů v provozovně Restaurace Sněženka v Sedlnici č. 106 byly odstraněny, provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dne 7.2.2018 opakovanou kontrolu…

Obnovení přípravy a podávání pokrmů v provozovně Bufet, Opavská 133, 749 01 Vítkov

7.2.2018

Na základě telefonického oznámení provozovatele, že závady, pro které byla dne 1.2.2018 pozastavena příprava a podávání pokrmů v provozovně Bufet, Opavská 133, 749 01 Vítkov, byly odstraněny, provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dne 6.2.2018 kontrolu odstranění předmětných závad

Pozastavení přípravy a podávání pokrmů v provozovně Bufet, Opavská 133, 749 01 Vítkov

5.2.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen KHS MSK) provedla dne 1.2.2018 státní zdravotní dozor v provozovně Bufet, Opavská 133, 749 Vítkov…

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 2.2.2018

2.2.2018

V tomto kalendářním týdnu došlo v Moravskoslezském kraji k překročení prahu chřipkové epidemie. Relativní nemocnost akutně respiračních onemocnění (ARI) činila 1 757 onemocnění na 100 000 obyv., což je vzestup o 11,1% oproti minulému kalendářnímu týdnu…

Mysleme včas na prevenci rakoviny tlustého střeva

2.2.2018

Kolorektální karcinom je celosvětově třetím nejčastějším typem zhoubného nádoru a čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné nádory...

Laguny Ostramo

31.1.2018

Občané některých částí Ostravy zaznamenávají v poslední době obtěžující zápach ropného nebo olejového charakteru. Tento zápach je charakteristický pro sanační práce, které byly zahájeny na ostravských lagunách ...

Pozastavení výroby a expedice jednoporcových zchlazených pokrmů v provozovně Restaurace Sněženka, 742 56 Sedlnice 106.

31.1.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) provedla dne 30.1.2018 státní zdravotní dozor v provozovně Restaurace Sněženka, 742 56 Sedlnice 106...

Jak můžeme zabránit šíření infekcí mezi uživateli drog?

31.1.2018

Výskyt infekčních onemocnění patří k nejzávažnějším důsledkům užívání drog. Zejména injekční forma aplikace představuje zvýšení rizika nákaz přenosných krví ...

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 26.1.2018

26.1.2018

Ve 4. kalendářním týdnu dosáhla nemocnost na akutní respirační infekce, včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji 1 581 případů na 100 000 obyvatel…

Obnovení činnosti v Restauraci Starojická pizza, 742 31 Starý Jičín 20

26.1.2018

Na základě telefonického oznámení provozovatele, že závady pro které byl provoz výroby pokrmů v provozovně Restaurace Starojická Pizza, 742 31 Starý Jičín 20 pozastaven byly odstraněny ...

Vraťme pohyb do života

25.1.2018

Lidské tělo je vyvinuto k pohybu a aktivitě. Většina vymožeností dnešní doby – automobily, televize, počítače, dálkové ovladače, výtahy a mnoho dalších, vede k postupnému odstranění tělesné námahy a pohybu z našeho žití ...

Pozastavení výkonu činnosti v provozovně Restaurace Starojická pizza, 742 31 Starý Jičín č. 20

24.1.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) provedla dne 23.1.2018 v provozovně Restaurace Starojická pizza, 742 31 Starý Jičín 20 státní zdravotní dozor ...

Znečištěné ovzduší – a jak na něj?

23.1.2018

Největší podíl na znečištění venkovního ovzduší v našem kraji mají prachové částice. Ty podle své velikosti, tvaru a složení působí svými vlastnostmi na zdraví přímo nebo přispívají ke zvýšení zdravotních rizik tím, že slouží jako nosiče dalších nebezpečných látek chemické povahy, alergenů, mikroorganismů a plísní…

Hračky jako nebezpečné výrobky

23.1.2018

Spotřebitelé mohli v posledních týdnech na webu MZ a KHS zaznamenat zvýšený výskyt hlášených nebezpečných výrobků, konkrétně plastových hraček…

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 19.1.2018

19.1.2018

Počet akutních respiračních infekcí (ARI) v Moravskoslezském kraji pozvolna narůstá a s tím i spojený počet osob ošetřených pro akutní respirační infekcí na lékařských pohotovostních službách...

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Seznam vod ke koupání - výzva k uplatnění připomínek
9. 2. 2018

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo „rada/odborný rada oddělení podpory zdraví a zdravotní…
5. 2. 2018

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Pozvánky

Slezské dny preventivní medicíny 2018

21. - 23. března 2018
Horský hotel Sepetná, Ostravice

K účasti na konferenci jsou pozvány významné osobnosti působící v oblasti ochrany veřejného zdraví a prevence onemocnění, zástupci vědeckých institucí, vysokých škol a další odborné veřejnosti.

Hlavními tématy konference budou:

 • Výživa a zdraví
 • Problematika pitné vody
 • ATB resistence, nemocniční nákazy
 • Očkování
 • Životní a pracovní prostředí
 • Internetový obchod
 • Komunikace, zvládání krizových situací

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava