Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Kontrola vánočních trhů

14.12.2017

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se v posledních dnech roku 2017 zaměřila na prodej občerstvení na vánočních trzích, probíhajících v jednotlivých městech a obcích kraje ...

Pervitin, nejoblíbenější droga mezi léčenými uživateli drog v MSK

30.11.2017

Léčení uživatelé drog jsou uživatelé nelegálních psychoaktivních látek, tj. osoby, které požádají o léčbu v některé ze sítě služeb ...

1. prosinec - Světový den boje proti AIDS

28.11.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pozastavení výkonu činnosti a nařízení sanitace v provozovně Restaurace Na půdě, Frýdecká 270, 739 61 Třinec a opětovné obnovení po odstranění nedostatků

27.11.2017

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) provedla dne 23.11.2017 v provozovně Restaurace Na půdě, Frýdecká 270, 739 61 Třinec státní zdravotní dozor...

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení dětí a mladistvých…
14. 12. 2017

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení protiepidemického…
14. 12. 2017

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Opava
13. 12. 2017

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného – vedoucí oddělení ekonomického (rada/odborný…
13. 12. 2017

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce I
13. 12. 2017

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce I
13. 12. 2017

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Slezské dny preventivní medicíny 2017

22. - 24. března 2017
Horský hotel Sepetná, Ostravice

Konference se zúčastnily významné osobnosti působící v oblasti ochrany veřejného zdraví a prevence onemocnění, zástupci vědeckých institucí, vysokých škol a další odborné veřejnosti.

Hlavními tématy konference byly:

 • Health Impact Assessment (HIA)
 • Problematika drog
 • HIV/AIDS, venerická onemocnění
 • Nanotechnologie, nanomateriály
 • Životní prostředí, životní styl, preventivní programy a projekty
 • Pracovní prostředí
 • Infekční epidemiologie
 • Právní problematika

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava