Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Akce pro veřejnost. Kde jste nás letos mohli potkat?

16.10.2017

V letošním roce jsme se zúčastnili řady akcí pro občany, na kterých jsme prezentovali činnost naší stanice...

Jak dosáhnout ideální hmotnosti a pak si ji udržet?

13.10.2017

Nadváha nebo obezita, způsobená ukládáním nadměrného množství tuku v těle, je bezpochyby jedním z nejrozšířenějších a bohužel i nadále se rozšiřujících rizikových faktorů zdraví ...

Kontrola značení alergenů ve stravovacích službách

3.10.2017

Stejně jako v loňském roce i letos KHS MSK ověřovala, v jaké míře informace o přítomnosti některé ze 14 skupin látek způsobujících alergie nebo nesnášenlivost…

Kvalita vody komerčních studní

2.10.2017

Na území Moravskoslezského kraje je evidováno cca 260 komerčních studní, tj. takových zdrojů pitné vody, které jsou provozovány v souvislosti s jinou činností ...

Akutní respirační infekce (ARI)

29.9.2017

S nadcházejícím podzimním a zimním období lze předpokládat, že bude docházet, jako každý rok, k nárůstu respiračních onemocnění ...

Státní zdravotní dozor ve školských zařízeních - aktuální situace

29.9.2017

V problematice hygieny dětí a mladistvých probíhá státní zdravotní dozor v souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti pro rok 2017...

Dny NATO 2017

25.9.2017

Ve dnech 16. až 17. září 2017 prezentovali zaměstnanci KHS MSK Ostrava svoji činnost na tradiční akci Dny NATO na ostravském Letišti Leoše Janáčka v Mošnově ...

Úřední deska

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Pozvánky

Slezské dny preventivní medicíny 2017

22. - 24. března 2017
Horský hotel Sepetná, Ostravice

Konference se zúčastnily významné osobnosti působící v oblasti ochrany veřejného zdraví a prevence onemocnění, zástupci vědeckých institucí, vysokých škol a další odborné veřejnosti.

Hlavními tématy konference byly:

 • Health Impact Assessment (HIA)
 • Problematika drog
 • HIV/AIDS, venerická onemocnění
 • Nanotechnologie, nanomateriály
 • Životní prostředí, životní styl, preventivní programy a projekty
 • Pracovní prostředí
 • Infekční epidemiologie
 • Právní problematika

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava