Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 19.1.2018

19.1.2018

Počet akutních respiračních infekcí (ARI) v Moravskoslezském kraji pozvolna narůstá a s tím i spojený počet osob ošetřených pro akutní respirační infekcí na lékařských pohotovostních službách...

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

12.1.2018

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a odst. 4, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ...

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 12.1.2018

12.1.2018

Ve 2. kalendářním týdnu dosáhla nemocnost ARI v Moravskoslezském kraji 1206 případů na 100 000 obyvatel. Celková nemocnost t.č. nedosahuje epidemického prahu ...

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 5.1.2018

5.1.2018

Během prvního lednového kalendářního týdne dosáhla nemocnost ARI v kraji 1013 případů na 100 000 obyvatel ...

Světová zdravotnická organizace informuje o výskytu záškrtu v Bangladéši

5.1.2018

Odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR

Co je hepatitida typu A?

28.12.2017

hepatitida typu A je vysoce nakažlivé onemocnění jater, jehož původcem je virus hepatitidy typu A ...

Virová hepatitida A stále se vyskytující hrozba

28.12.2017

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací výskytu hepatitidy typu A v Evropě, ČR a vzniku ohniska onemocnění ve školském zařízení na území Moravskoslezského kraje (město Karviná), informujeme občany o nynější epidemiologické situaci, způsobu přenosu a ochraně proti virové hepatitidě typu A...

Od roku 2018 se zásadně mění očkovací kalendář pro děti i dospělé

21.12.2017

Odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR

Kontrola vánočních trhů - pokračování

21.12.2017

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla další kontroly vánočních trhů se zaměřením na úroveň prodeje rychlého občerstvení ...

Chřipka se každoročně vrací

20.12.2017

Jako každoročně dochází touto dobou k nárůstu akutních respiračních infekcí (ARI) a chřipky. Výskyt onemocnění ARI a chřipky je celosvětový, s navýšením v chladných měsících roku (leden až duben)...

Úřední deska

 

KHS MSK se sídlem v Ostravě nařizuje se souhlasem Hlavního hygienika ČR mimořádné očkování - 1. dávka k zabránění…
28. 12. 2017

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

PodrobnostiSmogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Slezské dny preventivní medicíny 2018

21. - 23. března 2018
Horský hotel Sepetná, Ostravice

K účasti na konferenci jsou pozvány významné osobnosti působící v oblasti ochrany veřejného zdraví a prevence onemocnění, zástupci vědeckých institucí, vysokých škol a další odborné veřejnosti.

Hlavními tématy konference budou:

 • Výživa a zdraví
 • Problematika pitné vody
 • ATB resistence, nemocniční nákazy
 • Očkování
 • Životní a pracovní prostředí
 • Internetový obchod
 • Komunikace, zvládání krizových situací

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava