Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Tichý zabiják 21. století – cukrovka

16.11.2017

Diabetes mellitus (cukrovka) je metabolické onemocnění, které je charakterizováno chronickou hyperglykémií (vysoká hladina glukózy v krvi) a poruchou metabolismu cukrů, tuků a bílkovin (definice WHO)...

Evropský testovací týden

14.11.2017

Evropský týden testování na HIV a žloutenky letos proběhne od 17. do 24. listopadu 2017.

Světový týden osvěty racionálního užívání antibiotik 13.- 19.11.2017

10.11.2017

Antibiotika se často používají k léčbě infekcí, ale nejsou vždy podávána adekvátně, neúčinkují na běžná nachlazení ani na chřipku…

Výsledky cíleného státního zdravotního dozoru, zaměřeného na mikrobiální a parazitologickou kontaminaci písku v pískovištích mateřských škol

1.11.2017

V měsíci září provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 12 specifických kontrol, zaměřených na mikrobiální a parazitologickou kontaminaci písku v pískovištích mateřských škol…

Státní zdravotní dozor v oblasti ochrany zdraví při práci v MSK (aktuální situace)

30.10.2017

Státní zdravotní dozor v oblasti ochrany zdraví při práci byl zaměřen především na kontrolu plnění povinností zaměstnavatelů - povinnost kategorizovat práce ...

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce I …
16. 11. 2017

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení hygieny výživy Karviná Krajské…
16. 11. 2017

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení protiepidemického Bruntál …
16. 11. 2017

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení protiepidemického…
16. 11. 2017

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Krajské…
16. 11. 2017

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – vedoucí oddělení ekonomického (rada/odborný rada) Krajské…
13. 11. 2017

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Slezské dny preventivní medicíny 2017

22. - 24. března 2017
Horský hotel Sepetná, Ostravice

Konference se zúčastnily významné osobnosti působící v oblasti ochrany veřejného zdraví a prevence onemocnění, zástupci vědeckých institucí, vysokých škol a další odborné veřejnosti.

Hlavními tématy konference byly:

 • Health Impact Assessment (HIA)
 • Problematika drog
 • HIV/AIDS, venerická onemocnění
 • Nanotechnologie, nanomateriály
 • Životní prostředí, životní styl, preventivní programy a projekty
 • Pracovní prostředí
 • Infekční epidemiologie
 • Právní problematika

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava